Kurs ICF Onboarding (ACSTH)

SolutionsAcademy
ICF ACSTH Mark Color

Kurs ICF Onboarding

Kurs ICF Onboarding (ACSTH)

Trzy godziny tygodniowo przez okres 8 tygodni prowadzi do certyfikacji PCC – ostatnia części pełnego ACTP z pełnym mentoringiem

Ten kurs przygotuje Cię do prostej scieżki do Akredytacji. To najlepszy, bezproblemowy sposób na uznanie Twoich umiejętności coachingowych.

Z naszym kursem, ścieżka do certyfikacji jest prosta:

 • przedłóż certyfikat ukończenia kursu do ICF
 • potwierdź doświadczenie obejmujące 100 (ACC) lub 500 (PCC) godzin jako coach (można policzyć te godziny począwszy od pierwszego 30-godzinnego szkolenia coachingowego – bez względu czy ma akredytację ICF) 
 • zdaj egzamin z wiedzy o coachingu (który przygotujemy)
 • GOTOWE!!

Jest kilka warunków do spełnienia:

 • pomyślnie ukończyłeś/aś kurs szkoleniowy z coachingu, który jest równoważny z naszym 90-godzinnym szkoleniem – prosimy o kontakt w celu weryfikacji: www.solutionsacademy.com/contact
 • pierwszy kurs szkoleniowy z coachingu, w którym uczestniczyłeś/aś trwał co najmniej 30 godzin

Co zawiera nasz kurs:

 • dokładne wdrożenie w kompetencje ICF
 • 10 godzin coachingu mentorskiego niezbędnego dla certyfikacji ICF (7 godzin mentoringu grupowego, 3 godziny indywidualnego)
 • końcowy egzamin ustny w celu uzyskania certyfikatu ACTP
 • oferowane języki: angielski, niemiecki, włoski, polski

Jak jest zorganizowany nasz kurs:

 • jedna 3-godzinna sesja w tygodniu
 • na żywo, interaktywny, online (nie webinar – prawdziwa interakcja z ludźmi)
 • doskonałe połączenie praktyki z teorią – praktykujemy coaching w czasie KAŻDEJ sesji
 • 50% zniżki na topowy program marketingowy na świecie  po zakończeniu programu 
 • kontakt i doświadczenie międzynarodowe
 • kompleksowy program, który można łatwo zintegrować ze swoim życiem
 • wygodne uczestnictwo z dowolnego miejsca na świecie
 • utrwalane sesje dostępne dla ułatwienia intensywnej nauki
 • bez wpływu ideologicznego: korzystamy z podejścia Solution Focus i wydobywamy Twoje wyjątkowe umiejętności coachingowe, oraz pomagamy uwydatnić kluczowe kompetencje ICF tak jak Ty tego chcesz!
 • Dostęp do darmowych cotygodniowych sesji spotkań w naszym społeczeństwie po zajęciach
Moduł Tematy
1 Wprowadzenie i wytyczenie celów, przegląd kluczowych kompetencji, coaching mentorski w grupie
2 Kluczowe kompetencje grupa A: podstawy, coaching mentorski w grupie
3 Kluczowe kompetencje grupa B: współtworzenie relacji, coaching mentorski w grupie
4 Kluczowe kompetencje grupa C: efektywne komunikowanie, coaching mentorski w grupie
5 Kluczowe kompetencje grupa D: wspieranie procesu uczenia i rozwoju, coaching mentorski w grupie
6 Analiza filmu o zaawansowanym coachingu
7 Praktyka coachingowa i feedback
8 Praktyka coachingowa i feedback / Zakończenie

Twoja inwestycja

30 godzin kurs “ICF Onboarding Course” 1800 € (plus 19 % VAT*)

Platność możliwa jest w ratach. Prosimy o pełną wpłatę przed zakończeniem trwania kursu.

(*19 VAT odnosi sie do osób prywatnych oraz firm na terenie Niemiec oraz osób prywatnych na terenie Unii Europejskiej; VAT nie obowiązuje w przypadku firm na terenie Unii Europejskiej, które posiadają ważny numer VAT oraz osób prywatnych i firm poza Unia Europejska.)

Jeśli masz jakieś pytania, prosimy o kontakt

info@solutionsacademy.com

Rejestracja, zasady wycofania się i zwrotów.

Platność możliwa jest w ratach. Prosimy o pełną wpłatę przed zakończeniem trwania kursu. Rezygnacja z kursy musi mieć formę pisemną.

Jeśli uczestnik/uczestniczka zrezygnuje z kursu na mniej niż 30 dni przed jego rozpoczęciem, wymagamy wpłaty 60% ceny kursu (oraz VAT) jako opłaty administracyjnej.  Za datę rezygnacji uznajemy datę, kiedy uczestnik/uczestniczka dostarczy pisemną rezygnację.

Uczestnik/uczestniczka, którzy zrezygnują później niż 14 dni przed rozpoczęciem kursu lub nie wezmą w nim udziału, będą musieli wpłacić całą należną kwotę ( wraz z VAT).