Podstawy Coachingu SF

SolutionsAcademy
ICF ACTP Mark Color

TRZY certyfikaty w cenie JEDNEGO!
Online International Solution Focused do akredytacji ICF ACC /EMCC Practitioner / IASTI Practitioner (ICF ACSTH / Level 1 - w trakcie akredytacji/ EMCC EQA)

Podstawy Coachingu SF

2 godziny tygodniowo przez okres 24 tygodni- prowadzi do certyfikacji ACC- pierwsza część pełnej ścieżki ACTP

  • Kurs Podstawy Coaching SF uczy 'Solution Focused Coaching’- łatwego w stosowaniu, ustrukturyzowanego, profesjonalnego i opartego na badaniach podejścia coachingowego. Nabierzesz pewności, że Twój coaching ma solidne podstawy. Twoi klienci będą mieć pewność, że jesteś profesjonalnym coachem, ponieważ kurs jest w pełni akredytowany przez ICF oraz EMCC.
  • Oferuje wszystkie godziny szkolenia i mentoringu potrzebne do akredytacji na poziomie ACC.  
  • Ten kurs szkoleniowy to warunek dla uczestnictwa w kursie „coachingu skupionego na rozwiązaniach w organizacjach” [Solution Focused Coaching in Organizations]. Oba kursy łącznie tworzą pełne 204-godzinne szkolenie coachów ICF ACTP (Akredytowany Program Szkolenia Coachów). Po pomyślnym ukończeniu “Podstaw Coachingu skupionego na rozwiązaniach” [Solution Focused Coaching Fundamentals] oraz “Coachingu skupionego na rozwiązaniach w Organizacjach”, można występować jako ACC lub PCC w ramach przepisów ACTP ICF (wkrótce Level 2) . 
  • Jeśli ukończysz kurs „Podstawy Coachingu SF”, możesz aplikować o akredytację ACC w ramach ścieżki ACSTH (Level 1) a także Practitioner w EMCC
  • Kurs oferuje także wszystkie godziny szkoleniowe potrzebne do akredytacji EMCC Practitioner oraz certyfikatu IASTI Solution Focused Practitioner – 3 certyfikaty w cenie 1 kursu!
  • Kurs trwa 24 tygodnie, 2 godziny w każdym tygodniu i odbywa się tylko online. Kurs rozpoczynamy 5-6 razy w roku, w różne dni / godziny, więc na pewno wybierzesz opcję dla siebie
 

Podczas tego kursu poznasz podstawy coachingu skupionego na rozwiązaniu [Solution Focused Coaching] oraz kluczowych kompetencji ICF oraz EMCC. To bardzo praktyczny, interaktywny kurs online na żywo (a nie nudny webinar), podczas którego będziesz miał/a okazję wejść w interakcję z ludźmi z całego świata. Kurs obejmuje 7 godzin mentoringu grupowego oraz 3 godziny mentoringu indywidualnego (co należy zarezerwować u swojego mentora – nie jest to zaaranżowane z góry). Istnieje też wymóg 6 godzin samodzielnej nauki, polegającej na czytaniu artykułów, oglądaniu nagrań coachingowych, itd. na naszej platformie learningowej “moodle”, a także 6-godzinne uczestnictwo w grupie użytkowników (poprzez zoom lub skype) w ramach całego kursu. 

 

Otrzymasz także certyfikat “Praktyka Skupionego na Rozwiązaniach” [Solution Focused Practitioner] od International Alliance of Solution Focused Teaching Institutes pod warunkiem pomyślnego ukończenia tych zajęć oraz przeprowadzenia 100 godzin coachingu dla klientów. W przypadku nieobecności na zajęciach, istnieje możliwość późniejszego obejrzenia sesji. Aby móc ukończyć kurs, wymagamy maksymalnie 15%-wej nieobecności. W razie przekroczenia tego limitu, można wziąć udział w innych zajęciach w późniejszym terminie (bezpłatnie) lub zarezerwować indywidualny mentoring (za dodatkową opłatą).

Minimalna liczba uczestników to 6 (w razie potrzeby możemy zorganizować zajęcia dla konkretnych grup), maksymalna to 12.

 

Sesja Opis
1 Powitanie, wprowadzenie, wytyczenie celów, definicja coachingu
2 Czym jest coaching?
3 Czym jest Solution Focus?
4 Pytania Solution Focused, struktura rozmowy coachingowej, kontrakt coachingowy
5 Ewentualne dalsze pytania
6 Pytania dot. oznak postępów
7 Praktyka coachingowa 1
8 Praktyka coachingowa 2
9 Kodeks etyczny i kluczowe kompetencje ICF 1-2
10 Kodeks etyczny i kluczowa kompetencja ICF 3
11 Klienci 'przydzieleni’
12 Dalsze sesje
13 Przegląd kursu oraz zaufanie i bezpieczeństwo: kluczowa kompetencja 4
14 Obecność coachingowa i aktywne słuchanie: kluczowe kompetencje 5-6
15 Budowanie świadomości: kluczowa kompetencja 7
16 Wspieranie procesu uczenia i rozwoju: kluczowa kompetencja 8
17 Praktyka coachingowa
18 Praktyka coachingowa
19 Decyzje coacha i praktyka coachingowa
20 Zmiany nawyków coachingowych i praktyka
21 Praktyka coachingowa
22 Praktyka coachingowa
23 Praktyka coachingowa
24 Kolejne kroki coachingu wewnętrznego oraz rozwój działalności coachingowej

Twoja inwestycja

’Podstawy Coachingu SF’: 2700 € (plus 19%  VAT*) prowadzi do certyfikacji ACC w ramach ścieżki ACSTH (wkrótce Level 1) oraz akredytacji Practitioner w EMCC.  Jeśli chcesz kontynuować kurs pełną ściezką ACTP, dodajesz 75 godzin kursy 'Coaching SF w Organizacjach’ lub 75 godzin 'SF Coaching Masterclass’.

Platność możliwa jest w ratach. Prosimy o pełną wpłatę przed zakończeniem trwania kursu.

(*19 VAT odnosi sie do osób prywatnych oraz firm na terenie Niemiec oraz osób prywatnych na terenie Unii Europejskiej; VAT nie obowiązuje w przypadku firm na terenie Unii Europejskiej, które posiadają ważny numer VAT oraz osób prywatnych i firm poza Unią Europejska.)

Jeśli masz jakieś pytania, prosimy o kontakt info@solutionsacademy.com

Rejestracja, zasady wycofania się i zwrotów.

 

Platność możliwa jest w ratach. Prosimy o pełną wpłatę przed zakończeniem trwania kursu. Rezygnacja z kursy musi mieć formę pisemną.

Jeśli uczestnik/uczestniczka zrezygnuje z kursu na mniej niż 30 dni przed jego rozpoczęciem, wymagamy wpłaty 60% ceny kursu (oraz VAT) jako opłaty administracyjnej.  Za datę rezygnacji uznajemy datę, kiedy uczestnik/uczestniczka dostarczy pisemną rezygnację.

Uczestnik/uczestniczka, którzy zrezygnują później niż 14 dni przed rozpoczęciem kursu lub nie wezmą w nim udziału, będą musieli wpłacić całą należną kwotę ( wraz z VAT).

Daty kursów oraz szczegóły zapisów znajdują się tutaj:

Badge 2 Coach