SF Coaching Masterclass

Solutions Academy

75 Godz Kurs Online Międzynarodowy Coaching Masterclass

SF Coaching Masterclass

Dwie godziny tygodniowo przez okres 29 tygodni prowadzi do certyfikacji PCC lub MCC – druga część pełnego ACTP

Ten kurs jest kontynuacja Podstaw Coachingu SF (lub innego 60-godzinnego i akredytowanego przez ICF szkolenia coachów, które odbyłeś/aś i które jesteśmy w stanie uznać) będącego minimalnym wymogiem. Naszym celem jest zorganizowanie „zaawansowanego kursu coachingowego” [Coaching Masterclass] respektowanego przez ICF w celu stworzenia akredytowanego programu szkolenia coachów w roku 2020.

Otrzymasz także certyfikat “Master Solution Focused Practitioner” wydawany przez the International Alliance of Solution Focused Teaching Institutes po ukończeniu tego kursu oraz kursu  “Solution Focused Coaching w Organizacjach” (lub innego kursu IASTI  “Advanced Solution Focused Practitioner”) a także odbędziesz 100 godzin pracy z klientami.

W przypadku nieobecności na zajęciach, istnieje możliwość późniejszego obejrzenia sesji. Aby móc ukończyć kurs, wymagamy maksymalnie 15% nieobecności. W razie przekroczenia tego limitu, można wziąć udział w innych zajęciach w późniejszym terminie (bezpłatnie) lub zarezerwować indywidualny mentoring (za dodatkową opłatą). 

Minimalna liczba uczestników to 6 (w razie potrzeby możemy zorganizować zajęcia dla konkretnych grup), maksymalna to 12.

Dla osób, które ukończyły kurs w wymiarze 125 godzin, ten kurs oferuje dodatkowe 75 godzin niezbędnych by aplikować o certyfikację na poziomie Master Certified Coach.

Jest to wysoce praktyczny, interaktywny kurs online na żywo (a nie nudny webinar), podczas którego będziesz miał/a okazję wejść w interakcję z ludźmi z całego świata. W zakresie analizy nagrań coachingowych uczestników, każdy uczestnik będzie miał obowiązek przekazania nagrania oraz transkryptu jednej ze swoich sesji coachingowych co najmniej raz (a najlepiej więcej, gdyż wtedy można uzyskać najlepszy feedback). Istnieje również wymóg 15 godzin samodzielnej nauki w formie czytania artykułów, oglądania nagrań coachingowych, tworzenia własnych nagrań coachingowych, oglądania oraz czytania transkryptów nagrań innych uczestników przez cały czas trwania kursu. 

Moduł Tematy
1 Wprowadzenie i wytyczenie celów
2 Poziomy oceny kluczowych kompetencji ICF / “Podwójny diament coachingu”
3 Kluczowe kompetencje A: Ustalanie podstaw
4 Praktyka coachingowa i feedback
5 Kluczowe kompetencje B: Współtworzenie relacji
6 Praktyka coachingowa i feedback
7 Kluczowe kompetencje C: Efektywne komunikowanie
8 Praktyka coachingowa i feedback
9 Kluczowe kompetencje D: Wspieranie procesu uczenia i osiągania wyników
10 Praktyka coachingowa i feedback
11 Etyka coachingowa
12 Analiza Sesji Mistrzowskiego Coachingu: Film 1
13 Praktyka coachingowa i feedback
14 Analiza Sesji Mistrzowskiego Coachingu: Film 2
15 Praktyka coachingowa i feedback
16 Analiza Sesji Mistrzowskiego Coachingu: Film 3
17 Praktyka coachingowa i feedback
18 Analiza Sesji Mistrzowskiego Coachingu: Film 4
19 Praktyka coachingowa i feedback
20 Analiza Nagrania oraz Zapisu Sesji Coachingowej Uczestników
21 Analiza Nagrania oraz Zapisu Sesji Coachingowej Uczestników
22 Analiza Nagrania oraz Zapisu Sesji Coachingowej Uczestników
23 Analiza Nagrania oraz Zapisu Sesji Coachingowej Uczestników
24 Analiza Nagrania oraz Zapisu Sesji Coachingowej Uczestników
25 Analiza Nagrania oraz Zapisu Sesji Coachingowej Uczestników
26 Analiza Nagrania oraz Zapisu Sesji Coachingowej Uczestników
27 Analiza Nagrania oraz Zapisu Sesji Coachingowej Uczestników
28 Analiza Nagrania oraz Zapisu Sesji Coachingowej Uczestników
29 Analiza Nagrania oraz Zapisu Sesji Coachingowej Uczestników
30 Podsumowanie

Twoja inwestycja

75 godzin kursu “SF Coaching Masterclass”: 3400 € (plus 19 % VAT*)

Platność możliwa jest w ratach. Prosimy o pełną wpłatę przed zakończeniem trwania kursu.

(*19 VAT odnosi sie do osób prywatnych oraz firm na terenie Niemiec oraz osób prywatnych na terenie Unii Europejskiej; VAT nie obowiązuje w przypadku firm na terenie Unii Europejskiej, które posiadają ważny numer VAT oraz osób prywatnych i firm poza Unia Europejska.)

Jeśli masz jakieś pytania, prosimy o kontakt info@solutionsacademy.com

Rejestracja, zasady wycofania się i zwrotu kosztów

Platność możliwa jest w ratach. Prosimy o pełną wpłatę przed zakończeniem trwania kursu. Rezygnacja z kursy musi mieć formę pisemną.

Jeśli uczestnik/uczestniczka zrezygnuje z kursu na mniej niż 30 dni przed jego rozpoczęciem, wymagamy wpłaty 60% ceny kursu (oraz VAT) jako opłaty administracyjnej.  Za datę rezygnacji uznajemy datę, kiedy uczestnik/uczestniczka dostarczy pisemną rezygnację.

Uczestnik/uczestniczka, którzy zrezygnują później niż 14 dni przed rozpoczęciem kursu lub nie wezmą w nim udziału, będą musieli wpłacić całą należną kwotę ( wraz z VAT).

Badge 2 Master Coach