SF Coaching w Organizacjach

SolutionsAcademy
ICF ACTP Mark Color

75 Godzin Online International Solution Focused Coach Training (ACSTH / ACTP)

SF Coaching w Organizacjach

Dwie godziny tygodniowo przez okres 29 tygodni prowadzi do certyfikacji PCC – druga część pełnego ACTP

Ten kurs jest kontynuacją Podstaw Coachingu SF (lub innego 60-godzinnego, akredytowanego przez ICF szkolenia coachów, w którym uczestniczyłeś/aś i który jesteśmy w stanie uznać). Wraz z Podstawami Coachingu SF, niniejszy kurs tworzy Akredytowany przez ICF Program Szkolenia Coachów, który umożliwia uzyskanie akredytacji PCC w ramach ścieżki ACTP. To wysoce praktyczny, interaktywny kurs online na żywo (a nie nudny webinar), podczas którego będziesz miał/a okazję nawiązać interakcję z ludźmi z całego świata. Kurs obejmuje 7 godzin mentoringu grupowego oraz 3 godziny mentoringu indywidualnego (co należy zarezerwować u swojego mentora – nie są one organizowane z góry).

Istnieje też wymóg 6 godzin samodzielnej nauki, polegającej na czytaniu artykułów, oglądaniu nagrań coachingowych, itd. na naszej platformie learningowej “moodle”, a także 6-godzinne uczestnictwo w grupie użytkowników (poprzez zoom lub skype) w ramach całego kursu. 

Otrzymasz także certyfikat “Zaawansowanego Praktyka Skupionego na Rozwiązaniach” [Advanced Solution Focused Practitioner] od International Alliance of Solution Focused Teaching Institutes pod warunkiem pomyślnego ukończenia tych zajęć oraz “Podstaw Coachingu Skupionego na Rozwiązaniach” (lub 50-godzinnych innych zajęć IASTI “Praktyka skupionego na rozwiązaniach”) oraz przeprowadzenia 100 godzin coachingu z klientami.

W przypadku nieobecności na zajęciach, istnieje możliwość późniejszego obejrzenia sesji. Aby móc ukończyć kurs, wymagamy maksymalnie 15% nieobecności. W razie przekroczenia tego limitu, można wziąć udział w innych zajęciach w późniejszym terminie (bezpłatnie) lub zarezerwować indywidualny mentoring (za dodatkową opłatą). 

Minimalna liczba uczestników to 6 (w razie potrzeby możemy zorganizować zajęcia dla konkretnych grup), maksymalna to 12.

Sesja 1 Wprowadzenie i wytyczenie celów, praktyka coachingowa
Sesja 2 Praktyka coachingowa
Sesja 3 Praktyka coachingowa
Sesja 4 Praktyka coachingowa
Sesja 5 Coaching zespołu 1: Wprowadzenie
Sesja 6 Coaching zespołu 2:  Struktura coachingu zespołu
Sesja 7 Coaching zespołu 3:  Wytyczanie celów z Zespołami
Sesja 8 Coaching zespołu 4: Negocjowanie Kontraktu
Sesja 9 Coaching zespołu 5: Aktywowanie Zasobów
Sesja 10 Coaching zespołu 6: Wspieranie Procesu Uczenia się i Postępu
Sesja 11 Coaching zespołu 7: Praca na Konkretnych Przykładach
Sesja 12 Coaching zespołu 8: Praktyka
Sesja 13  Coaching Przywództwa 1: Wprowadzenie
Sesja 14 Coaching Przywództwa 2: Etyka, Wyobrażenia o Zmianie
Sesja 15 Coaching Przywództwa 3: Zawieranie Kontraktu
Sesja 16 Coaching Przywództwa 4: Coaching w przypadku 'mój pracownik/ moja pracownica musi się zmienić’
Sesja 17 Coaching Przywództwa 5: Coaching w oparciu o Profile Osobowości
Sesja 18 Coaching Przywództwa 6: Coaching Autentycznego Przywództwa oraz opcja 'Kanapki’
Sesja 19 Coaching Przywództwa 7: Coaching w Skomplikowanych Sytuacjach i Politycznym Matrixie
Sesja 20 Coaching Przywództwa 8: Coaching w Rozwoju Organizacji , Zmianie
Sesja 21 Coaching Konfliktu 1: Wprowadzenie i Wytyczenie Celów
Sesja 22 Coaching Konfliktu 2: Struktura Coachingu Konfliktu
Sesja 23 Coaching Konfliktu 3: Coaching Jednej Osoby w Konflikcie
Sesja 24 Coaching Konfliktu 4: Coaching Dwóch Osób w Konflikcie
Sesja 25 Coaching Konfliktu 5: Praktyka
Sesja 26 Coaching Konfliktu 6: Radzenie sobie z silnymi Emocjami
Sesja 27 Coaching Konfliktu 7: Praktyka
Sesja 28 Coaching Konfliktu 8: Konflikt w Grupach
Sesja 29 Podsumowanie

75 godzin kursu “SF Coaching w Organizacjach”: 3400 € (plus 19 % VAT*)

 

Platność możliwa jest w ratach. Prosimy o pełną wpłatę przed zakończeniem trwania kursu.

(*19 VAT odnosi sie do osób prywatnych oraz firm na terenie Niemiec oraz osób prywatnych na terenie Unii Europejskiej; VAT nie obowiązuje w przypadku firm na terenie Unii Europejskiej, które posiadają ważny numer VAT oraz osób prywatnych i firm poza Unia Europejska.)

Jeśli masz jakieś pytania, prosimy o kontakt info@solutionsacademy.com

Rejestracja, zasady wycofania się i zwrotów.

 

Platność możliwa jest w ratach. Prosimy o pełną wpłatę przed zakończeniem trwania kursu. Rezygnacja z kursy musi mieć formę pisemną.

Jeśli uczestnik/uczestniczka zrezygnuje z kursu na mniej niż 30 dni przed jego rozpoczęciem, wymagamy wpłaty 60% ceny kursu (oraz VAT) jako opłaty administracyjnej.  Za datę rezygnacji uznajemy datę, kiedy uczestnik/uczestniczka dostarczy pisemną rezygnację.

Uczestnik/uczestniczka, którzy zrezygnują później niż 14 dni przed rozpoczęciem kursu lub nie wezmą w nim udziału, będą musieli wpłacić całą należną kwotę ( wraz z VAT).

Daty kursów oraz szczegóły zapisów znajdują się tutaj:

Badge 2 Organizational Coach